Välkommen till Haga Science Center

Science Center i Sverige

19stycken från Malmö till Luleå
Alla är medlemmar i Svenska Science Centers (SSC)
Cirka2 miljoner besökareper år
Cirka400 000elever i olika pedagogiska program
Varav25 000är lärare i fortbildning

Ett nationellt center för kunskap

Haga Science Center

Ett legitimerat nationellt Science Center för kunskapsutveckling och ökat intresse för naturvetenskap och teknik.

Siktet inställt på långsiktigt hållbar industri.

Ett nav i Bergslagen för ökad industriell attraktionskraft och för kompetens-försörjning i framtidens industriföretag.

Fokus på mineral och metallindustri men även på övrig industri (skog, energi och livsmedel).

Kompetens­försörjningen i fokus

Industriföretagen i Sverige står inför stora utmaningar med framtidens kompetensförsörjning.

Unga människor tycker att naturvetenskap och teknik är viktigt men saknar förebilder inom ämnesområdet.

Många skolor har svårt att fånga upp elevernas engagemang för naturvetenskap och teknik.

Elever upplever inte att undervisningen är relevant och har svårt att se ämnena i vardagliga sammanhang.

Skapa inspiration och engagemang hos unga

Vi vill ta tillvara på ungdomars intresse genom att presentera dem för teknik och naturvetenskap i engagerande sammanhang.

Vi ska:

Utgå från unga människors perspektiv.

Bidra till att ge mening och sammanhang kring teknik i skolan.

Skapa ökad lust till lärande inom teknik.

Stärka ungas drivkraft kring kunskapsutveckling.

Skapa förebilder som inspirerar.