Offentliga org.

Etableringen av Haga Science som plattform och nav ska i högsta grad bidra till att tillgodose både regionens och landets behov kompetensförsörjning. Haga Science Center ska ha goda och etablerade kontakter och en väl utvecklad samverkan med det omgivande samhället. På en rad olika sätt kan verksamheten utgöra en infrastruktur för att arbeta med att stärka attraktivitet, konkurrenskraft, tillväxt och utveckling inom skola, näringsliv/industri och offentlig sektor.