Haga Science Center

Haga Science center är ett regionalt Science center i Gävleborgs län som bedriver verksamhet med att inspirera och utbilda kring naturvetenskap och teknik. Med moderna verktyg och metoder skapar vi interaktiva, kunskapsutvecklande och roliga aktiviteter som ger våra besökare insikter och kunskaper kring det lokala och nationella näringslivet ur ett holistiskt, hållbart och visionärt perspektiv. Haga Science center utgör kärnverksamheten i ett nytt nationellt attraktivitets och kompetenscenter. Huvudtemat är mineral och metaller i en hållbar värld, andra temaområden är framtidens gröna näringar och framtidens transporter.

Haga Science center arbetar i nära samverkan med industri, samhälle, näringsliv, akademi och offentliga organisationer. Tillsammans bygger vi upp relevanta utställningsmiljöer med aktiviteter och pedagogiska program som på ett inkluderande sätt ger större attraktionskraft för arbete och utbildning i berörda branscher.