Industri & näringsliv

Haga Science Center har tagit ett viktigt initiativ för att förbättra attraktionskraften hos företag kopplade till Mineraler och Metaller. Utvecklingsarbetet adresserar en av de idag största utmaningarna för många företag, framtidens kompetensförsörjning. Industriföretagen i regionen står inför stora utmaningar med kompetensförsörjningen, många redan idag upplever stora svårigheter att hitta kompetens. Att utveckla Haga Science Center som ett attraktivitets och kompetenscenter för företag med en modern science center verksamhet är något som skapar stora möjligheter till att förbättra situationen.

Initiativet innebär också etablering av en ny och viktig funktion i länet som kan bidra till att öka intresset hos barn och unga för teknik och naturvetenskap och därigenom förbättra förutsättningarna för fler sökande till teknikprogram och ingenjörsyrken i samtliga kommuner i länet