Tillgänglighet för www.hagasciencecenter.se

Entré Hofors står bakom www.hagasciencecenter.se. Vårt mål är att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. I den här texten beskriver vi hur www.hagasciencecenter.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss, så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen innehar brister i sin tillgänglighet och därmed inte är helt tillgängliga. För mer information, se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.hagasciencecenter.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar alltid efter att förbättra tillgängligheten på webbplatsen. Vi vill få veta om problem finns. Meddela oss därför om du upptäcker problem som inte är beskrivna i den här texten, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte fullt förenlig med lagen om tillgänglighet till offentlig service. Otillgängliga delar och brister beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt i enlighet med lagen om tillgänglighet till offentlig service.

  • Det kan finnas bristande kontraster där texter är placerade ovanpå bilder

Bedömningen

Den senaste bedömningen gjordes den 18 oktober 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 18 oktober 2021.