Akademi

Haga Science Center och dess verksamhet ger goda möjligheter att på olika sätt stödja högskolors och universitets olika intressen. Gemensamma marknadsföringsinsatser av utbildningar är ett exempel där Science Centret kan fungera som nav och koordinera insatser både mot allmänhet, näringsliv, grund- och gymnasieskolor. Haga Science Centret som arena ger också goda förutsättningar att visa upp och tillgängliggöra forskning för en rad olika målgrupper.

All Science Center verksamhet är kvalitetssäkrad och vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.