Här har vi samlat några av de vanligaste frågor som vi får

 

#1 Vad och vilka är Haga Science Center?
Haga Science Center, från början ett projekt, nu är det en verksamhet under uppstart. Det är en plats för inspiration inom teknik och naturvetenskap, där elevers kunskaper från skolan utvecklas i verkliga sammanhang och i relevanta situationer. Vi vill väcka och stimulera intresset för den fantastiska industrihistorien och den teknikutveckling som fortfarande sker runt gruv- och metallindustrin i Hofors och Bergslagen.  Vi vill påvisa den nytta, relevans och de möjligheter som ett tekniskt kunnande har och hur det kan påverka samhällsutvecklingen. Genom en nära samverkan mellan samhälle-industri och näringsliv-akademi, kan vi stärka framtidens kompetensförsörjning.

Haga Science Center Ekonomisk Förening, bildad 2022 av:
ProPatos AB
LeanEco AB
Entré Hofors

#2 Bakgrunden och den ursprungliga idén?
I linje med Hofors Kommuns framtidsstrategi från 2016, initierade Entré Hofors arbetet med en förstudie kring en science centerverksamhet i Hofors. Under 2017 inkom en förfrågan från 2047 Science Center i Borlänge (tidigare Framtidsmuseet), som ville etablera en filial i Hagaskolans lokaler.  Stadgarna i Kopparbergs län (Dalarna) tillät inte en etablering i Gävleborg, så en annan lösning behövdes.  Ett samarbetssamtal mellan skolorna i Hofors kommun och 2047 SC upprättades, och tillsammans med Haga Science Center bedrivs pedagogisk verksamhet i lokalerna vid Högtomta, Östra Parkgatan 18 i Hofors. Efter årsskiftet 22/23 kommer Haga Science Center att bedriva den fortsatta verksamheten i egen regi med egna pedagoger. Verksamheten kommer att vara kvar i samma lokaler vid Högtomta tills vidare.

#3 Verksamhetens huvudfokus?
Kärnverksamheten är att skapa förutsättningar för en förbättrad regional kompetensförsörjning och vårt inledande tema är mineraler och metaller. Haga Science Center vill skapa attraktionskraft för alla spännande yrken som finns på våra industrier. Genom Haga Science Center finns stora möjligheter att synliggöra olika aktörer och även vägar till ny kunskap, till exempel hos högskolor och universitet. Det livslånga lärandet går som en röd tråd genom verksamheten. Att förstå mening och sammanhang kring skolarbetet är en avgörande faktor för elevers lust till lärande.

#4 Vad spelar 2047 Science Center för roll i sammanhanget?
Det var ursprungligen meningen att 2047 SC skulle etablera sig i Hofors men detta stoppades av juridiska skäl och därför bildades Haga Science Center. Haga SC köper tjänster av 2047 SC för delar av utvecklingsarbetet. 2047 SC har även haft ett avtal med kommunens skolverksamhet som nu Haga Science Center arbetar med att överta. Skyltningen med 2047 Science Center, som hittills suttit på lokalen vid Högtomta, kommer inom kort att bytas ut mot Haga Science Center, så att det blir tydligare.

#5 Vilka samarbetar Haga Science Center med?
Tekniska Museet i Stockholm och Teknikens Hus i Luleå är två science centers som vi har ett nära samarbete med. Vi samarbetar gällande utveckling, utställningar och pedagogiska program för att öka intresset för teknik, naturvetenskap och matematik hos barn och unga, med ett långsiktigt mål att stimulera till förbättrad kompetensförsörjning och ökad kompetens till industrin, högre utbildning, och på sikt tillväxt i regionen.

#6 Var ligger Haga Science Center?
För närvarande finns Haga SC i lokaler vid Högtomta, Östra Parkgatan 18 i Hofors. Men vår vision är att Hagaskolan ska kunna inhysa denna verksamhet i framtiden. År 2020 fick Entré Hofors i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda framkomliga vägar för att möjliggöra en försäljning av Hagaskolan. Tidsfristen för den utredningen går ut 2023.

#7 Vem kan jag ställa frågor till och var finns mer information?
Öppettider och verksamhetsfrågor:
Kjell Johansson, kjell.johansson@hofors.se mobil: 070-560 75 31
Projektutveckling och samverkansfrågor:
Patrick Olsson, patrick@leaneco.se   mobil: 070-314 13 55
Frågor om ägande och utvecklingsarbetet: 
Kjell Johansson, kjell.johansson@hofors.se mobil: 070-560 75 31
Facebook: https://www.facebook.com/hagasciencecenter
Instagram: https://www.instagram.com/hagasciencecenter/
Hemsida: www.hagasciencecenter.se

#8 Vilka projekt planeras i Haga Science Center?
Under 2023 planeras följande aktiviteter:

- Utvecklande av pedagogiska program Haga SC – Växthus             
- Samverkanspartners och Finansiärer                                                 
- Utveckla utställningskoncept och experimentmiljö, Tekniska museet – Haga SC
- Hyra SC utställningsmiljö/pedagogiskt koncept           
- Förberedelser/marknadsföring Maker Tour                                      
- Aktiviteter allmänhet                                                                           
- Genomförande ped. Program Haga SC Växthus                              
- Samverkanspartners och Finansiärer                                                 
- Personalorganisation Haga SC                                                          
- Genomföra pedagogisk uppsökande verksamhet Gävleborg - Maker Tour
- Anställa egna pedagoger Haga SC - Egen verksamhet i Hofors kommun
- Fortbildning egna pedagoger Tekniska museet  

För mer detaljerade svar och övriga frågor, kontakta Kjell Johansson kjell.johansson@hofors.semobil 070-560 75 31                                                    

#9 Är Haga Science Center öppet för allmänheten?
Nej, inte på regelbunden basis. Centret har schemalagda aktiviteter för grundskoleelever under skolåret. Under skollov och vid vissa andra tillfällen erbjuder vi aktiviteter även för allmänheten. Då annonserar vi i sociala medier och lägger upp information på hemsidan. Så håll utkik!

Facebook: https://www.facebook.com/hagasciencecenter
Instagram: https://www.instagram.com/hagasciencecenter/
Hemsida: www.hagasciencecenter.se