Barn & familj

Kunskap ger människor möjlighet att växa och påverka sin livssituation. Befolkningens kunskap och kompetens är också en av de viktigaste förutsättningarna för ett samhälles utveckling och tillväxt. För en konkurrenskraftig region och för ett konkurrenskraftigt Sverige krävs ett strategiskt förhållningssätt till allt arbete som rör kompetensförsörjning. Ett förhållningsätt är att tidigt vecka intresse för naturvetenskap och teknik och på ett populärvetenskapligt sätt skapa mening och sammanhang kring komplexa frågor. I det teknikintensiva samhälle vi lever i idag är teknik inte bara en ekonomi- och välfärdsfråga utan även en demokratifråga. Det är idag nödvändigt med en grundläggande teknisk kunskap för förståelse och beslut. Utöver detta bidrar teknisk medvetenhet, med ett utökat tekniskt självförtroende, till en ökad handlingskraft och förmåga till problemlösning och innovation.

Haga Science Centers innehåll med attraktiva, interaktiva utställningar där gameifierade funktioner ger besökaren kunskaper och insikter om hur man genom naturvetenskap och teknik kan bygga system, produkter och tjänster för framtida hållbara samhällen. Haga Science Centers miljö är en utmärkt plats att stärka det vetenskapliga kapitalet och hitta nya spännande vägar till kunskap.