Skola

Att förstå mening och sammanhang kring skolarbetet är avgörande för elevernas lust till lärande. Att få en ökad förståelse och en koppling till hur kunskaperna kan användas i de yrken man kan få efter skolan är en stark drivkraft för elevernas prestationer. Science centers som resurs I både för- och efterarbeten kommer Haga Science Center erbjuda skolor pedagogiska- och skräddarsydda program samt olika samverkansmöjligheter med näringslivet. Det kan bland annat ingå att arbeta med lokala och regionala företag eller organisationer kring fördjupade teman och förankra dem i större och aktuella sammanhang. Här kan en viktig del vara att synliggör olika yrken som finns i regionen genom engagemang från näringslivet för att skapa relevans och förståelse för en hållbar samhällsutveckling.

Haga Science Center kan också aktivt uppmuntra både lärare och elever att ta kontakt med företag och andra organisationer och ställa sina egna nätverk till förfogande. Möten kommer också att stimuleras genom arrangemang som mässor, studiebesök, föreläsningar och science-caféer. Som ett komplement till Skolan kommer Haga Science Center också försöka bidra till att stärka andra regionala kompetensplattformar och samarbetar kring näringslivsdrivna initiativ såsom Teknikcollege och Science Parks.